Nawigacja Nawigacja
° Główna strona
° Ogłoszenie
° Dodać ogłoszenie
° Wyszukiwanie

° Informacje
° Dodać swoją informację
° Catalog stron
°Kontakty
° Reklama na stronie

° Недвижимость Украины
°Cок Алоэ
Dodać ogłoszenie   Ogłoszenie

News News

Opińje  

Partnerzy PartnerzyOpińje  

 
Gazeta & Deska ogłoszeń | Ogłoszenie -  Motoryzacja (st.1) Główna strona / / Ogłoszenie / / Rozdział: Motoryzacja

Ogłoszenie : Spamery Ogłoszenie : Inne

Ogłoszenie   Motoryzacja


PodkategoriaTyp ogłoszeńMiejsce nachodzenia


№11898 / 22.04.2016 / Charkow Skarga na ogłoszenie

tel. (057)703-15-41 ( 050)4040393


№10321 / 30.04.2015 / Rowienskij obw?d Skarga na ogłoszenie
Oferuj? pa?stwu szeroki asortyment cz??ci zamiennych do kombajn?w i pras produkcji zagranicznej Claas, MF, JD, Sipma, Welger. W obecno?ci i pod zam?wienie w kr?tkim terminie dostawy ?a?cuch?w, warkocze, pasy, ?o?yska, ig?y, z?batki, filtry i wiele innych.
Adres: Dok?adnie
tel. +380978918410; +380953034009


№11067 / 14.04.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Sprzedam KUN czo?owy w?zek wid?owy, pojemno?? ?y?ki 1. 1 kostka. m. wysoko?? za?adunku do 3, 5m.
Szeroko?? ?y?ki do 2 metr?w.
mo?na agregowa? z ci?gnikami JUMZ, MTZ. Wyposa?enie: ?y?ka, strza?a, lewy, prawy amortyzator, si?ownik 4szt ., гидрошланг 8szt ., rura hydrauliczna z korpusu strza?y, z??czki, aluminiowe uszczelki.
jest Mo?liwa dostawa na Ukrainie.

Adres: Zaporo?e regionu
tel. 0661722493


№10476 / 13.02.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Kultywator ?a?ni KP-6 "MAXIM" przyczepiane, przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby, grabienia, wyr?wnywania i obr?bki opar?w z jednoczesnym боронованием przy pr?dko?ci roboczej 12-16 km/h w celu stworzenia siewnego i gromadzeniu si? wilgoci i azotu za pomoc? punktu rosy i azotu z powietrza.

Wska?niki KP-6 "Maxim"

Typ - Przyczepiane
mo?na agregowa? z ci?gnikami o mocy uci?gu klasy - 1, 4. .. 2t. (14-20kN)
Produktywno??, nie mniej, ha/h - 7, 2
Zalecana pr?dko?? robocza km/h - 12. .. 16
Transportowa cko
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№10477 / 13.02.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Samojezdny ковшовый ?limak ?adowarka R6-КШП-6 jest przeznaczony do za?adunku ziarna i kolby kukurydzy z naziemnych powierzchni magazynowych w samochody, transportery i inne odbiorniki, a tak?e mo?e by? u?ywany do uk?adania w sterty zbo?a i pracy wewn?trz magazyn?w. Sk?ada si? z ковшового elewatora z подгребающими ?ruby, obrotowego dach przesuwno-spustowego ta?my przeno?nika, rozstaw osi w?zka. Nap?d roboczych i ruch w?zka wid?owego realizowane s? od pi?ciu silnik?w i dw?ch si?ownik?w hydraulicznych.
Podstawowe procesy produkcyjne погрузч
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9972 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Cz??ci zamienne do разбрасывателям ПРТ-10, ПРТ-7, ROU-6
B?ben измельчающий KOD 09. 080
B?ben разбрасывающий KOD 09. 070
Wa? czo?owy przeno?nika ПРТ-10. 02. 638
Wa? ПРТ-10. 02. 681
Wa? kardana
Gwiazdka wiod?ca przeno?nika ПРТ KOD 19. 301-01
Gwiazdka ПРТ 20. 101
Gwiazdka ПРТ-10. 02. 500-01
Gwiazdka ПРТ-10. 02. 500-02
Gwiazdka ПРТ-10. 02. 290
Gwiazdka ПРТ-10. 02. 290-01
Gwiazdka podw?jna ПРТ-10. 02. 639
Gwiazdka podw?jna
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9973 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Cz??ci зернометателя M-60
Gwiazdka przek?adni Z=7 m-60
Gwiazdka ramki podajnika na m-60
Gwiazdka od??czeniu zesp?? na m-60
gwiazdka sprz?g?a sprz?g?a Z=36 m-60
Gwiazdka mechanizmu самопередвижения na m-60
Gwiazdka контрпривода Z=13 m-60
Gwiazdka skoku tylnego Z=25 m-60
Gwiazdka skoku przedniego Z=45 m-60
Gwiazdka mechanizmu самопередвижения Z=32 m-60
Wa? wiod?cego b?bna m-60
Wa? przek?adni podajnika na m-60
Wa? cewki na m-60
Wa?u przeno?nika na m-0
Wa? przek?adni podajnika m-60
Wa? нат
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9974 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Cz??ci si? sojuszniczych-25
Wa? nap?du szczotek ОВИ
Wa? startowego przeno?nika
Wa? отгрузочного przeno?nika
Wa?-ko?o z?bate ОВИ
Wa? mechanizmu oczyszczania решет to polecam eod
Wa? mechanizmu oczyszczania решетОВБ
Gwiazdka od??czeniu Z=16
gwiazdka to polecam eod Z=7
gwiazdka Z=12
gwiazdka ?limaka czystego ziarna Z=7, t=38. 01
Gwiazdka контрпривода ОВИ
Gwiazdka Z=7
Gwiazdka dolnej cz??ci Z=8, t=38. 0
Gwiazdka dolnej sekcji
Gwiazdka pasa startowego
?limak recepcji kamery
?limak odpad?w na ?rodki czyszcz?ce вороха
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9975 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Cz??ci zamienne do кормораздатчик KTU-10
Битер KTU-50. 1660
3
Blok битеров KTU-50. 1670
4
perforacji KTU-50. 0180
5
Burta tylna KTU-50. 0060
6
Pok?ad g??wny KTU-50. 0480
7
Wa?/nap?dowej przed. trance. / KTU-50. 0900
8
Wa? nr 5 KTU-50. 1470
9
Wa? nr 6 KTU-50. 5850
10
Wa? sto?u KTU-50. 4050
11
Wa? z кривошипом KTU-50. 50. 5007
12
Wa? kardana KTU-50. 5890
13
Obudowa KTU-50. 7010
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9976 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Ci?gniki przyczepy 2ПТС-4 sk?ada si? z podwozia, platformy i zestawu burt. Podwozie, kt?re s?u?y? do instalacji platformy, z kolei sk?ada si? z ramy, obrotowy urz?dzenia, przedniej i tylnej osi z подвесками, hydrauliczny przewr?cenia platformy, sprz?tu elektrycznego, uk?ad hamulcowy.
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9977 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Ci?gniki przyczepy 2ПТС-6 sk?ada si? z podwozia, platformy i zestawu burt. Podwozie, kt?re s?u?y? do instalacji platformy, z kolei sk?ada si? z ramy, obrotowy urz?dzenia, przedniej i tylnej osi z подвесками, hydrauliczny przewr?cenia platformy, sprz?tu elektrycznego, uk?ad hamulcowy.

Rama przyczepy traktor?w 2ПТС-6, spawana konstrukcja, kt?ra sk?ada si? z dw?ch pod?u?nych pod?u?nic po??czonych poprzecznymi belkami. Obrotowe urz?dzenie, kt?re s?u?y do zr?czno?ci traktor?w przyczepy podczas jazdy, ustaw
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9978 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Dostarczamy ?adowarki, MTZ, ?adowarki, JUMZ, KUN MTZ, KUN JUMZ. Realizujemy now? przedni? навеску z nowymi гидроцилиндрами do ci?gnika, wysoko?? podnoszenia 3, 5m ., ci??ar podnoszenia 1100 kg. W komplecie ?y?ka wielko?ci 1, 1 kostka. m. mo?na r?wnie? wykona? dodatkowe wymienne взаимозаменяемое wyposa?enie jak wid?y do siana, chwytak do drewna itp.). d. Konstrukcja wyposa?ona jest w "копирами" w celu u?atwienia pracy i utrzymania poziomej ?y?ki w procesie podnoszenia strza?y. Pe?ne wyposa?enie. Dostawa na Ukrainie transportowej компание
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9979 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Nowoczesne Зернометатели МЗС-120 "DAWID" przeznaczony jest do mechanizacji transportu bliskiego разгрузочних prac w nast?puj?cych operacji technologicznych: za?adunek-roz?adunek przechowywania ziarna, pobieranie ziarna pojazdy mechaniczne перелопачивание ziarna teren?w otwartych, tworzenie буртов z ziarna, separacji ziarna z отсеиванием frakcji lekkich.
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9980 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Rozrzutnik nawoz?w mineralnych РМД-3000 "Plon"
- doskona?e rozprowadzanie na ca?ej szeroko?ci, dzi?ki geometrycznym kszta?cie rozrz?du dysku, a korzystanie z P kszta?cie ?opatek o r??nej d?ugo?ci
tel. 0501801577 , 0989183831


№9981 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Czerpaki норийные s? stosowane na нориях, ковшевых элеваторах - do transportu nasion, ziarna, отрубя, m?ka, комбикорм i innych materia??w sypkich. Liny stalowe montowane s? na monta? rusztowa?, kt?re w tej dziedzinie jeszcze nazywane s? нориями, przeznaczone do pionowego transportu materia??w sypkich ?adunk?w.

Maszyny dostarczane s? w kolorze czarnym i оцинкованном metalu zgodnie zam?wienie klienta. Wszystkie typy kadziach produkowane s? z dna, bez dna i przegrodami.

Oferujemy stacje telefoniczne ta?mowe, szlifierki stacjonarne z отцентрованой roz?adunkiem typu НЦ. Stacje telefoniczne НЦ
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9982 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
PIM - 40 (przyczepy do posiekanych masy) - przeznaczony do przewozu kiszonki, siana i sianokiszonki. Mo?na agregowa? z oponami ci?gnikami klasy 2, 0 - 3, 0 tc. Parametry techniczne: Ud?wig, t 10 Ilo?? nadwozia, m 3 40
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831


№9983 / 25.01.2015 / Zaporo?skij obw?d Skarga na ogłoszenie
Naczepy, ci?gniki самосвальный nts-5 przeznaczony jest do transportu r??nych ?adunk?w sypkich. Naczepa mo?e by? u?ywany we wszystkich strefach klimatycznych kraju, z wyj?tkiem g?rskich раенов. Naczepy mo?na agregowa? z ci?gnikami o mocy uci?gu klasy, nie mniej ni? 1, 4.
Adres: miasto Orzech?w
tel. 0501801577 , 0989183831
Storny: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gazeta & Deska ogłoszeń | Ogłoszenie -  Motoryzacja (st.1)  
 
Vip - ogłoszenia Vip - ogłoszenia

 

Kalkulator walut Kalkulator walut
po kursie walut NBU
20.02.2019
 


Partnerzy PartnerzyРазведение поросят при усадьбе - прибыльное дело.

Opińje  
 
Opracowanie i provadzenie InTeGeR
Copyright 2006-2019
0.284
Rambler's Top100 Рейтинг Досок Объявлений Каталог предприятий Украины